شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
مبارز..
دست گلت درد نکنه =)@};-
عالي@};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} خواهش‌مي کنم خانم مبارز قابل شما را نداشت@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون از لطفتون@};-
تسبیح دیجیتال
اشپزي کد بانو
0 امتیاز
0 برگزیده
93 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top